Nieuwsbrief januari 2013

2012 is teneinde en het nieuwe jaar is alweer even van start gegaan! Graag informeren we u via deze nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen binnen PK Machinebouw.

2012 is voor ons een mooi jaar geweest. Ondanks de alom bekende recessieperikelen, is dit tot nu toe langs ons heen gegaan. Wellicht heeft dat te maken met het klanttevredenheidsonderzoek van vorig jaar. De uitkomst heeft ons bevestigd in het gegeven dat we het goed doen. De uitslag gaf tevens goede handvatten om verder te gaan met investeren. Ook hebben wij in 2012 een bedrijf opgestart om onze laboratoriumapparatuur beter voor het internationale voetlicht te brengen, namelijk: AAA Lab Equipment.

AAA Lab Equipment B.V. is een innovatief bedrijf dat laboratoriumbenodigdheden ontwikkelt voor laboratoria in onder andere de voedselveiligheids- en tuinbouwsector. Ons hoofddoel is het bouwen van een betrouwbare, hoogwaardige en economisch rendabele machine die menselijke fouten zoveel mogelijk voorkomt en het eenvoudige laboratoriumwerk automatiseert. Op microbiologisch gebied tilt onze apparatuur analyses naar een industrieel niveau.

Bekijk de volledige nieuwsbrief

Altijd een oplossing

PK Machinebouw BV realiseert als fijnmechanisch bedrijf alle automatiseringsoplossingen in eigen huis. Wij bieden robuuste oplossingen met een hoge automatiseringsgraad en veel flexibiliteit.
Dit doen we in nauw overleg met de klant.

PK Machinebouw's uitplaatmachine

Eén van onze succesvolle innovaties is een uitplaatmachine voor laboratoria. Deze machine hebben wij in samenwerking met micro-laboratorium SGS Nederland ontwikkeld. Het gehele proces van ontwerp tot montage hebben we in huis gedaan. Meer informatie over deze machine vindt u op de website van ons zusterbedrijf AAA Lab Equipment